program hakkında

Bölümümüz 2015-2019 yılında Makine ve İmalat Mühendisliği ismiyle öğrenci almaya başlamış olup, bölümün ismi 26/12/2018 tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında alınan 2880 sayılı kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Makine Mühendisliği Bölümü olarak değiştirilmiştir.

Makine Mühendisliği kapsamlı bir eğitim programına sahiptir.  Makine mühendisleri, yeni bir ürün veya sistemi ekip çalışması ile, ekonomik, verimli bir şekilde tasarlayarak, çevre açısından zararsız ve güvenli bir şekilde üretimini yapabilir.

Her geçen gün nitelikli makine mühendislerine olan ihtiyaç artmaktadır. Ayrıca, ülkemizde her yıl makine mühendisliği için 10.000 yeni iş imkanı oluştuğu tahmin edilmektedir. Endüstriyel verimlilik ve teknolojik yenilikler bu talebi daha da artırmaktadır. Sonuç olarak, makine ve imalat mühendislerine Türkiye ve Dünya sektörlerinde yüksek talep vardır.

Makine mühendisliği bölümümüz, bilgisayar destekli tasarım, bilgisayar destekli üretim, esnek imalat sistemleri, modern imalat yöntemleri, tersine mühendislik ve optimizasyon dahil olmak üzere, iyi yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak için öğrencilerini hazırlamaktadır.

Makine mühendisliği bölümümüzün amacı, ürün tasarım, geliştirme ve üretim alanlarında profesyonel bireyler hazırlamaktır. Program gelişen üretim teknolojilerini uygulamak ve gerekli becerileri sağlamak için tasarlanmıştır. İş yeri stajı öğrencilerin makine ve imalat sanayinde çalışarak, iyi bir deneyim kazanmalarını sağlar ve becerilerini geliştirir. Akademik program boyunca, üretim laboratuvar deneyimi önemli miktarda sağlanmıştır.

Makine mühendisleri, yüksek düzeyde teknik uzmanlık ve becerileri ile tasarım yapmak, üretim süreçlerini optimize etmek, değiştirmek, planlamak ve izlemek için vardır. Makine ve imalat mühendisliği temel ilkeleri tüm endüstriler için geçerli olduğundan tekstil, uçak, otomotiv, beyaz eşya, demir-çelik, bilişim, gıda, petrol, plastik ve ilaç dahil olmak üzere birçok sektörde çalışabilirler.

Makine mühendisleri tasarımcıların yanı sıra, analitik ve yaratıcı düşünürler. Makine mühendisleri, aynı zamanda çeşitli disiplinlerden gelen mühendislerle birlikte çalışan bir ekip üyesi olarak katkıda bulunabilirler.

TİPİK ÇALIŞMA FAALİYETLERİ :

  • Yeni ürünlerin tanıtımı veya mevcut olanların iyileştirilmesi için yeni sistem ve süreçlerin tasarlanması;
  • Sistem gereksinimlerinin dikkate alınmasını sağlamak ve kimya mühendisleri, makine mühendisleri, elektrik mühendisleri gibi diğer mühendisler ile birlikte çalışmak;
  • En iyi fiyata en yüksek kaliteyi sağlamak için yeni ekipmanlar geliştirmek;
  • Alt yüklenicileri denetlemek ve hataları önlemek için etkili iletişimi sağlamak;
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde mevcut ve gelişen imalat sanayii trendlerini takip etmektir.
 
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik